Nieuws - wetgeving

Lagere BTW op nieuwbouw

Lagere BTW op nieuwbouw

De federale regering verlaagt tijdelijk het BTW-tarief bij nieuwbouw of bij volledige afbraak en heropbouw van woningen. Deze tijdelijke verlaging geldt...

Verzekering Gewaarborgd Wonen

Verzekering Gewaarborgd Wonen

De Vlaamse overheid start op 1 april 2009 opnieuw met een gratis verzekering gewaarborgd wonen. De verzekering voorziet in een dekking voor wie zijn hypothecaire...

Geen hypotheekrecht meer voor wie een eerste en enige woning koopt

Geen hypotheekrecht meer voor wie een eerste en enige woning koopt

Wie via een hypothecaire lening de aankoop van zijn eerste en enige woning (of een voor een woning bestemde bouwgrond) financiert, kan een bijkomende vermindering...