Nieuws - wetgeving

Verplichte informatie ruimtelijke ordening

Verplichte informatie ruimtelijke ordening

In Vlaanderen geeft het Decreet Ruimtelijke Ordening (D.R.O.) van 18 mei 1999 de gemeenten een grotere autonomie op stedenbouwkundig vlak. Om aan dat decreet...