Terug naar: Home - Nieuws - wetgeving - Verplichte informatie ruimtelijke ordening

Verplichte informatie ruimtelijke ordening

wetgeving

Verplichte informatie ruimtelijke ordening

In Vlaanderen geeft het Decreet Ruimtelijke Ordening (D.R.O.) van 18 mei 1999 de gemeenten een grotere autonomie op stedenbouwkundig vlak.

Om aan dat decreet te voldoen, moeten de gemeenten zich voorzien van een plannenregister en een vergunningenregister. De registers vermelden de stedenbouwkundige bestemming voor elk pand en bevatten een lijst van vergunningen die voor het pand zijn toegekend.

Download alle info: Decreet_Ruimtelijke_Ordening.pdf

calender05/12/2008 calender 12 comments
 
blog comments powered by Disqus