Terug naar: Home - Nieuws - wetgeving - Geen hypotheekrecht meer voor wie een eerste en enige woning koopt

Geen hypotheekrecht meer voor wie een eerste en enige woning koopt

wetgeving

Geen hypotheekrecht meer voor wie een eerste en enige woning koopt

Wie via een hypothecaire lening de aankoop van zijn eerste en enige woning (of een voor een woning bestemde bouwgrond) financiert, kan een bijkomende vermindering krijgen van maximaal 1.000 euro op de te betalen registratierechten.

Om eenzelfde voordeel van 1.000 euro te bekomen wordt een bij-abattement bij de aankoop van een woning of bouwgrond ingevoerd van:
10.000 euro bij toepassing van het gewoon tarief van 10% of
20.000 bij toepassing van het verlaagd tarief van 5 % (beter bekend als het "klein beschrijf").
Samen met het abattement kan de koper bijgevolg genieten van een totale vermindering van de heffingsgrondslag van 25.000 euro bij toepassing van het gewoon tarief en van 35.000 euro bij toepassing van het klein beschrijf.

Deze maatregel treedt in werking op 1 januari 2009. Er moet gekeken worden naar de datum van de overeenkomst tussen partijen ('het compromis'): het bij-abattement kan alleen van toepassing zijn bij overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2009.

Download alle info: http://fin.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=148

calender31/12/2008 calender 12 comments
 
blog comments powered by Disqus