Terug naar: Home - Nieuws - wetgeving - Lagere BTW op nieuwbouw

Lagere BTW op nieuwbouw

wetgeving

Lagere BTW op nieuwbouw

De federale regering verlaagt tijdelijk het BTW-tarief bij nieuwbouw of bij volledige afbraak en heropbouw van woningen.

Deze tijdelijke verlaging geldt vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009.

Wat houdt de maatregel precies in?

Het BTW-tarief wordt verlaagd van 21 % naar 6 % BTW op een bedrag van 50.000 euro die u betaalt voor een nieuwbouwwoning of voor de afbraak en heropbouw van een bestaande woning.
Het moet niet om de eerste 50.000 euro gaan die u voor de woning betaalt.
Om deze verlaging te krijgen,
moet u zich domiciliëren in de te bouwen of herop te bouwen woning;
moet u minstens vijf jaar in de woning gedomicilieerd blijven.
De facturen moeten opgemaakt zijn tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009.
Dat lagere BTW-tarief geldt voor nieuwbouwwoningen die in 2009 worden gebouwd. Ook nieuwbouwwoningen waarvan de bouw startte in 2008 en waarvan in 2009 nog een deel van de kostprijs moet worden betaald, komen in aanmerking.

Hoe kan ik deze BTW-verlaging aanvragen?

Om een BTW-verlaging te verkrijgen, moet u bij de BTW-administratie verklaren dat het gebouw bestemd is als privé-woning.
Een kopie van die verklaring geeft uw geregistreerde aannemer het recht om de BTW-verlaging toe te passen.

Wetgeving

Koninklijk Besluit van 10 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven. Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13-02-2009.

U kan dit koninklijk besluit raadplegen op de website van het Belgisch Staatsblad.

Download alle info: www.vlaanderen.be

calender25/02/2009 calender 12 comments
 
blog comments powered by Disqus