Terug naar: Home - Nieuws - wetgeving - Keuring verwarmingstoestellen op gas voor 1 juni 2010

Keuring verwarmingstoestellen op gas voor 1 juni 2010

wetgeving

Keuring verwarmingstoestellen op gas voor 1 juni 2010

Sinds 1 juni 2007 gelden in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud en nazicht van centrale verwarmingstoestellen. Het besluit van 8 december 2006 van de Vlaamse Regering "betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen en de aanmaak van warm verbruikswater" voorziet in:
1. een verwarmingsaudit voor alle centrale stooktoestellen bij eerste ingebruikname;
2. een éénmalige audit binnen een termijn van 2 jaar zodra het bestaande toestel 15 jaar oud is en
3. in een jaarlijkse (stookolie en kolen) of een tweejaarlijkse (gas) onderhoudscontrole van de toestellen.
Overeenkomstig de overgangsregeling voorzien in het besluit van 2007 moeten de stookinstallaties op gas een eerste keer gekeurd worden tegen uiterlijk 1 juni 2010.
Het besluit zelf legt de verkoper niet de verplichting op om dit attest voor te leggen bij de verkoop van een woning. Iedere eigenaar is er wel toe gehouden deze regels na te leven, maar een verplichte voorlegging van het attest, zoals voor bijvoorbeeld het bodemattest of het elektriciteitsattest, is niet nodig. Er moet wel op worden gewezen dat de makelaar de koper best wel hierover informeert in het kader van zijn informatieverplichting. Let wel! Controles van overheidswege op de naleving van dit besluit zijn mogelijk.

calender21/05/2010 calender 12 comments
 
blog comments powered by Disqus