Terug naar: Home - Nieuws - wetgeving - Fiscus sponsort renovatie van krotwoningen

Fiscus sponsort renovatie van krotwoningen

wetgeving

Fiscus sponsort renovatie van krotwoningen

Om leegstand in gebouwen te vermijden is er sedert 1 september 2009 een nieuwe belastingvermindering van toepassing in het Vlaamse Gewest. Een beknopt overzicht weer van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Iedereen die geld leent aan bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen met als doel om hiermee een woning te renoveren waarin zij gaan wonen, kan hiervoor een belastingvermindering verkrijgen.
Het gebouw moet opgenomen zijn in het leegstandsregister of in de lijsten van ongeschikte of onbewoonbare woningen.
Het gebouw moet na renovatie worden bewoond door de kredietnemer.
De eigenlijke kredietovereenkomst moet worden opgesteld aan de hand van een vastgelegd modelformulier en moet ter registratie worden bezorgd aan het agentschap Wonen Vlaanderen binnen een termijn van 45 dagen.
De kredietgever en kredietnemer zijn natuurlijke personen.
Er is geen interestverplichting om te kunnen genieten van de belastingvermindering.
De belastingvermindering voor de kredietgever bedraagt 2,5 % met een maximale berekeningsgrondslag van 25 000 Euro, wat recht geeft op een maximale vermindering van 625 Euro.
Bovendien kan de kredietnemer genieten van een vermindering van de heffingsgrondslag waarop de registratierechten worden berekend.

Bron : Fiscale Actualiteit – 25/12/2009

calender18/01/2010 calender 12 comments
 
blog comments powered by Disqus