Terug naar: Home - Nieuws - premies - Fiscale aftrek dakisolatie van 40 naar 30 %

Fiscale aftrek dakisolatie van 40 naar 30 %

premies

Fiscale aftrek dakisolatie van 40 naar 30 %

Langzaam maar zeker trekt de mist op die er hangt over het verdwijnen van de steunmaatregelen voor de bouwsector. De federale regering heeft, nu ze in het zadel zit, enkele ontwerpbeslissingen genomen op vlak van fiscale aftrek. Zo zakt het belastingsvoordeel voor dakisolatie van 40 naar 30 %. De aftrek van de intrest groene leningen daalt eveneens van 40 naar 30 %. Een overzicht.

Fiscale aftrek dakisolatie
De belastingvermindering van 40 % voor het plaatsen van dakisolatie daalt naar 30% van de gedane uitgaven.  Er is ook geen overdraagbaarheid meer van toepassing.

Wanneer?
Voor investeringen waarvan de overeenkomst ondertekend is vanaf 28/11/2011 en waarvan de betaling in 2012 of later zal gebeuren.

Vermindering voor intresten groene lening
De belastingvermindering voor intresten van groene leningen  (afgesloten tussen 2009 en 2011) daalt van 40% naar 30% voor de intresten die betaald worden vanaf 1 januari 2012. Het afsluiten van een nieuwe groene lening kan niet meer vanaf 1/1/2012.

Belastingvermindering energiezuinige woningen
Woningen die niet uiterlijk op 31 december 2011 als lage-energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning zijn gecertificeerd, kunnen niet meer van de belastingvermindering genieten.
Woningen waarvan de EPB-aangifte uiterlijk op 31/12/2011 wordt ingediend en die voldoen aan de eisen, kunnen wel nog een attest ontvangen en hierdoor genieten van de belastingvermindering gedurende 10 jaar.
Wie de laatste jaren een certificaat behaalde blijft 10 jaar lang van    de belastingaftrek genieten. Is je huis afgewerkt, dien dan voor 1 januari 2012 je    Certificatieaanvraag bij Passiefhuis-Platform vzw in. Om middernacht    van 31 december 2011 is het onherroepelijk afgelopen. De administraties, Passiefhuis-Platform en Plateforme Maison Passive    zullen tot einde februari de vóór 1/1/2012 ingediende dossiers kunnen    behandelen.  Het is aangeraden om je aanvraag per aangetekend schrijven te    doen.

Overdraagbaarheid vermindering blijf behouden
Voor investeringen/ betalingen die in het verleden zijn uitgevoerd en waarvoor de overdraagbaarheid van toepassing was omdat het maximum werd overschreden, blijft het overdraagbaar bedrag nog steeds recht geven op de voorziene belastingvermindering.

(Bron : Livios.be)

calender20/12/2011 calender 12 comments
 
blog comments powered by Disqus