Terug naar: Home - Nieuws - premies - Welke fiscale voordelen verdwijnen in 2012?

Welke fiscale voordelen verdwijnen in 2012?

premies

Welke fiscale voordelen verdwijnen in 2012?

Het regeerakkoord van Di Rupo I telt 184 pagina's. Het bevat een lange opsomming van maatregelen en hervormingen. Hierbij zijn er heel wat die de bouw treffen. Sectororganisaties als de Confederatie Bouw en Bouwunie hopen dat er nog wijzigingen komen en vragen op zijn minst een overgangsmaatregel. Vooralsnog lijkt dit ijdele hoop. Wij zetten ze hieronder op een rijtje.

Wat verdwijnt?
De fiscale aftrek voor zeven categorieën van energiesparende maatregelen verdwijnt. Het gaat om:

 

 • Onderhoud en vervanging van stookketel.
 • Plaatsing van thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdsinschakeling.
 • Plaatsing van hoogrendementsbeglazing.
 • Uitvoeren van een energieaudit van de woning.
 • Plaatsing van een warmtepomp of andere systemen voor geothermische energie-opwekking.
 • Installatie van een zonneboiler.
 • Plaatsing van fotovoltaïsche panelen. (Opgelet! De regeling rond groenestroomcertificaten blijft wel bestaan.)

 

Bedrag?
In totaal had je recht op een belastingvermindering van 40 %. Het bedrag is begrensd tot 2.830 euro voor inkomstenjaar 2011 / aanslagjaar 2012. Dit bedrag wordt bereikt bij een investering van 7.075 euro.
Voor PV-panelen lag het begrensde bedrag hoger: 3.680 euro voor inkomstenjaar 2011 / aanslagjaar 2012. Dit bedrag wordt bereikt bij een investering van 9.200 euro.


Dakisolatie?Enkel de fiscale aftrek voor dakisolatie blijft nog min of meer overeind. Het enige wat vaststaat, is dat het niet langer om 40 % gaat. “De vermindering staat vast, maar om hoeveel het gaat, kunnen wij niet zeggen. Wij hebben nog geen zicht op de details”, aldus Peter Boelaert, woordvoerder van de Confederatie Bouw.

Steun energiezuinige woning verdwijnt ook
Niet alleen de steun voor groene investeringen sneuvelt. Ook wie een energiezuinige woning bouwt, lijkt eraan te zijn voor de moeite. De federale overheid zal deze projecten niet langer ondersteunen met fiscale voordelen. Het bedrag was afhankelijk van de energieprestaties van de woning. Zo kreeg een lage-energiewoning jaarlijks 420 euro korting, een passiefhuis 830 euro en een nulenergiewoning 1.700 euro en dit gedurende 10 opeenvolgende jaren.

Opgelet! De korting op onroerende voorheffing van energiezuinige woningen die Vlaanderen uitkeert, blijft wel bestaan.

Einde groene lening
De groene lening (overheidskorting van 1,5 %) sneuvelt vanaf 1 januari 2012 eveneens. Dit is dan wel geen ideetje van Di Rupo en co, maar daarom niet minder spijtig. Lees ook 'Deadline voor groene lening nadert'.


Nog snel in actie schieten?In allerijl nog vlug een contract afsluiten, is geen optie. Voor energiebesparende maatregelen (andere dan dakisolatie) kan je enkel nog een belastingvermindering krijgen voor zover je voor 28 november 2011 een contract ondertekende. Uitzonderlijk mag je deze investeringen nog in 2012 betalen. Dit jaar nog een bestelling plaatsen en betalen, is ook een optie. Al zal je dan wel heel straf uit de hoek moeten komen om de installatie nog dit jaar te laten gebeuren.

Samengevat

Betalingen in 2011:

 • Contracten ondertekend vóór 28 november: voordeel van 40% en overdracht.
 • Contracten ondertekend vanaf 28 november: voordeel van 40% en overdracht.

Betalingen in 2012:

 • Contracten ondertekend vóór 28 november: voordeel van 40% (nog geen duidelijkheid rond overdracht).
 • Contracten ondertekend vanaf 28 november: geen voordeel van 40% en geen overdracht.

Hoe zit het met de spreiding?
De spreiding of overdraagbaarheid van de aftrek voor de volgende jaren blijft behouden voor investeringen gedaan voor 31 december 2011. Wie het grensbedrag overschrijdt, kan het belastingvoordeel overdragen naar de volgende drie jaar om zo er optimaal van te kunnen genieten. De overdraagbaarheid geldt enkel voor woningen ouder dan vijf jaar. Over betalingen in 2012 die onder de overgangsregel vallen, bestaat er nog onduidelijkheid.

 

calender05/12/2011 calender 12 comments
 
blog comments powered by Disqus