Terug naar: Home - Nieuws - algemeen - vruchtgebruik - naakte eigendom

vruchtgebruik - naakte eigendom

algemeen

vruchtgebruik - naakte eigendom

Beter met een warme hand dan met een koude.

Laat Uw kinderen niet in de kou staan. Wij zijn van mening dat een goede successieplanning belangrijk is om Uw kinderen en Uzelf te beschermen zonder dat er ruzie moet ontstaan. Helaas is er de laatste tijd nogal wat commotie ontstaan omtrent de successieplanning.....

Kopen met Uw kinderen

Een gesplitste aankoop waarbij de ouders het vruchtgebruik kopen en de kinderen de naakte eigendom is de laatste jaren een veel gebruikte methode om aan successieplanning te doen. Bij het overlijden van de ouders bekomen de kinderen de volle eigendom van het onroerend goed zonder dat zij successierechten moeten betalen.

Op 19 juli 2012 werd er een lijst uitgebracht van antimisbruikbepalingen. Op de zwarte lijst werd de gesplitste aankoop vermeld want deze werd aanzien als fiscaal misbruik, al werd er door verschillende experten vermeld dat de gesplitste aankoop enkel fiscaal misbruik is indien de ouders het geld voorafgaandelijk aan de aankoop hadden geschonken aan hun kinderen. 

Op 13 april 2013 verschijnt de tweede circulaire. Op deze zwarte lijst was de gesplitste aankoop verdwenen. Daaruit werd afgeleid dat deze methode toch weer zou kunnen gebruikt worden. Toch is enige voorzichtigheid geboden, zo blijkt uit een beslissing van 19 april 2013.

Gesplitst kopen toch nog mogelijk?

De gesplitste aankoop is enkel mogelijk indien er geen voorafgaande schenking wordt gedaan aan de kinderen. Doet U dat toch, dan vindt de fiscus dit fiscaal misbruik en dient U alsnog successierechten te betalen op de waarde van het volle eigendom. 

De oplossing is dat Uw kinderen zelf geld lenen voor de blote eigendom en de ouders kunnen na enkele jaren dan nog een som geld schenken.....

 

(Bron: Tips&advies vastgoed, De Tijd)

 

 

calender10/06/2013 calender 12 comments
 
blog comments powered by Disqus