Terug naar overzicht

Woning te STABROEK - Hooghuisstraat 17

Bereken lening en notaris kosten

Slaapkamers: 2

Badkamers: 1

Bewoonbare opp.: 118m²

Oppervlakte grond: 63m²

Bouwjaar: Onbekend

Verwarming: CV op gas

Algemene staat: Te renoveren

Kadastraal inkomen: € 369,00

EPC Unieke Code: 20220118-0002699591-RES-1

EPC Waarde (kWh⁄m²):

615

Omschrijving

Ruime gezinswoning met 2 slaapkamers, bureau/berging ruimte, kelder en kleine koer, waar reeds kan in gewoond, gelegen in een doodlopende straat te centrum Hoevenen, 2940 Stabroek vlakbij winkels, openbaar vervoer, scholen, een natuurreservaat (Buynderbos) enz. en vlakbij de A12. Opgelet: Mogelijk onvoldoende accuraat EPC document, men heeft namelijk de aan- en/of afwezigheid van dakisolatie niet kunnen vaststellen hetgeen 'kan' leiden tot een onvoldoende accuraat resultaat dat dus zodoende mogelijk gunstiger 'kan' zijn, bv een 'E' i.p.v. een 'F' >>> Contacteer ons vandaag nog voor meer info, een bezichtiging en/of een GRATIS vrijblijvende schatting van Uw eigendom! Wij zijn telefonisch 7/7 bereikbaar 03/667 77 95 <<<
Delen:

Routebeschrijving:

Route afdrukken

Ruimtelijke ordening

Verkavelingsvergunning: neen

Bestemming: Woongebied

Dagvaarding: neen

Voorkooprecht: neen

Bouwvergunning: ja

Elektriciteitsattest: ja


Watertoets overstromingsgevoelig

Overstromingsgevoelig: neen

Afgebakende oeverzone: neen

Afgebakende overstromingsgebieden: neen


>>> OPENDEURDAG <<<

ONDERWERP:

Ruime gezinswoning met 2 slaapkamers, bureau/berging ruimte, kelder en kleine koer (±8,5m²) gelegen in
een doodlopende straat te centrum Hoevenen, 2940 Stabroek vlakbij winkels, openbaar vervoer, scholen,
een natuurreservaat (Buynderbos) enz. en vlakbij de A12.

STARTPRIJS:

€ 175.000,00

DATA EN TIJDSTIPPEN:

Zaterdag 2/12 van 14u - 18u00
Aanwezigheid melden ten laatste voor
vrijdag 1/12 om 18u00

INFO EN DOCUMENTEN:

Verkrijgbaar via opvraging

Tel:  03/667 77 95 
Mail:  info@immodebacko.be

REGELEMENT:

1. Algemeen

De Pre-sale is een verkoopformule waarmee een onroerend goed te koop gesteld wordt via een vrijwillige biedingsprocedure. Het Pre-sale moment wordt georganiseerd in overleg met de eigenaar-verkoper. Gedurende dit moment hebben kandidaat-bieders de mogelijkheid het onroerend goed te bezichtigen en dit moment wordt bekend gemaakt bij de te koop stelling van het onroerend goed. Tijdens het Pre-sale moment (in geval van nieuwbouwprojecten: uiterlijk tot het einde van het Pre-sale moment) heeft de kandidaat-bieder de mogelijkheid een bod uit te brengen onder gesloten omslag. Uiterlijk een half uur na het afsluiten van het Pre-sale moment worden de gesloten omslagen met de biedingen opengemaakt op de vooraf bekendgemaakte plaats. Elke bieder kan daarbij aanwezig zijn. De eigenaar- verkoper behoudt steeds de vrijheid om een bod al dan niet te aanvaarden. 

2. Aanvaarding van het reglement

Door het uitbrengen van een bod aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement.

3. Voorwaarden tot deelname en het uitbrengen van een bod

Zowel privé-personen als rechtspersonen, rechtsgeldig vertegenwoordigd, kunnen deelnemen aan de Pre-sale. Enkel een privé-persoon die ouder is dan 18 jaar en handelingsbekwaam kan een bod uitbrengen. 

4. Richtprijs

Er wordt een richtprijs vermeld bij elke eigendom. Een bod kan uitgebracht worden onder, op of boven deze richtprijs. 

5. Uitbrengen van een bod

Biedingen dienen te worden uitgebracht d.m.v. een biedingsdocument dat door ons, Immo Debacko ter beschikking zal worden gesteld. Een bod dient een vast bedrag en een bepaald bedrag te vermelden. Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld ‘het hoogste bod 1€) zijn nietig en zullen niet in overleg worden genomen.

Keuzeclausule:

Ofwel:
Biedingen dienen ten definitieve titel en zonder opschortende voorwaarde te worden geplaatst

Ofwel:
Biedingen kunnen onder opschortende woorwaarde(n) worden geplaatst

Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen, commandverklaring is niet toegestaan
De schriftelijke biedingen dienen bezorgd aan de aanwezige makelaar/vertegenwoordiger in gesloten enveloppe.
Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken bieders gevraagd worden tegen een door Immo Debacko bepaald ogenblik (maximaal 48 uur) een hoger schriftelijk bod onder gesloten omslag uit te brengen. Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is.

6. Verbintenissen van de kandidaat - koper

Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende 10 dagen, te rekenen vanaf het Pre-sale moment. 
Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een hoger bod door de eigenaar- verkoper. 
Indien de eigenaar-verkoper het bod aanvaardt binnen deze termijn van 10 dagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden waarbij een voorschot van 10% van de geboden prijs wordt betaald, en dit binnen de 14 dagen na de aanvaarding van het bod. 
Bij niet-betaling van het voorschot van 10% van de geboden prijs binnen de 14 dagen na de aanvaarding van het bod wordt de overeenkomst tot aankoop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ontbonden ten laste van de in gebreke blijvende bieder, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper om een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de geboden prijs te vorderen vanwege de in gebreke blijvende bieder. 
Indien de hoogste bieder niet voldoet aan zijn verbintenis tot betaling van het voorschot bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst, dan kan Immo Debacko, onverminderd het recht van de eigenaar-verkoper op schadevergoeding ten aanzien van de hoogste bieder, de volgende bieder met het tweede hoogste bod contacteren en hem het onroerend goed toewijzen onder voorbehoud van het voldoen aan de eerder in dit artikel vermelde verbintenissen. 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Immo Debacko kan op verzoek van de verkoper om welke reden dan ook de biedingsprocedure schorsen of stopzetten en kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.
Immo Debacko kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie vanwege de kandidaat – koper en/of verkoper.

Artikel 8. Diverse bepalingen

Een kandidaat-bieder mag geen handelingen ondernemen die de goede werking van het Pre-sale moment verstoren of kunnen verstoren en/of het verloop van de biedingen en biedingsprocedure op een of andere manier manipuleren of kunnen manipuleren. 

Artikel 9. Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, tenzij het een geschil betreft met een koper/bieder-consument, in welk geval de rechtbank van de woonplaats van de bieder-consument bevoegd is.

Artikel 10. Privacyverklaring

Immo Debacko respecteert en draagt zorg voor uw privacy. Immo Debacko handelt steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’) en de Belgische uitvoeringswet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens). De persoonsgegevens die door de bieder worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door de bieder gevraagde diensten te kunnen leveren, alsook om deze op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen en om statistische onderzoeken uit te voeren.
  
Maandelijke betaling: €