Terug naar: Home - Nieuws - wetgeving - Vastgoed kopen via patrimoniumvennootschap?

Vastgoed kopen via patrimoniumvennootschap?

wetgeving

Vastgoed kopen via patrimoniumvennootschap?

Een patrimoniumvennootschap wordt gebruikt om vastgoed onder te brengen in ruil voor aandelen. Vooral voor latere overdracht of schenking kan dat voordelig zijn, maar er zijn duidelijke voorwaarden.
Voor vastgoed heeft u de keuze tussen een directe aankoop of via een vennootschap. "Of een vennootschap interessant is, moet goed overlegd worden. U moet ook aan de lange termijn denken", zegt Luc Jonckheere van JGA Consult. "Het mag niet de bedoeling zijn om de vennootschap op termijn te ontbinden. Door de belastingen bij liquidatie worden de voordelen tenietgedaan."
Een patrimoniumvennootschap wordt gebruikt om vastgoed onder te brengen in ruil voor aandelen. Dit heeft het voordeel dat de aandelen bij een latere overdracht via handgift vrijgesteld zijn van schenkingsrechten. De schenker moet dan wel nog gedurende 3 jaar blijven leven. Bij een verkoop van de aandelen zijn geen registratierechten verschuldigd.
Vennootschappen worden altijd op de werkelijke inkomsten belast, en kunnen de kosten zoals bijvoorbeeld afschrijvingen, interesten op een lening,… altijd in aftrek brengen, dit in tegenstelling tot privépersonen.
Daarentegen kunnen er zich in een vennootschap extra kosten voordoen. De jaarlijkse kost van de boekhouder is hier één voorbeeld van.
Bij de verkoop van de vennootschap moet er vennootschapsbelasting betaald worden op de meerwaarde. Bij ontbinding van de vennootschap moet er 10 % liquidatiebelasting worden betaald.

calender02/02/2010 calender 12 comments
 
blog comments powered by Disqus