Terug naar: Home - Nieuws - (ver-)bouwen - Bouwsector verbouwereerd door schrapping energiekortingen

Bouwsector verbouwereerd door schrapping energiekortingen

(ver-)bouwen

Bouwsector verbouwereerd door schrapping energiekortingen

Het afschaffen van de fiscale aftrekbaarheid voor energiebesparende maatregelen krijgt niet alleen stevige kritiek van de Confederatie Bouw. Ook milieufederatie Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Bouwunie reageren scherp.

"Duizenden banen op de helling en nefast voor ons klimaatbeleid"

De BBL betreurt vooral dat de federale overheid de aftrek al afschaft vooraleer er duidelijkheid bestaat over de opvolging bij de gewestregeringen. De milieukoepel dringt er bij de Vlaamse regering op aan om haar verantwoordelijkheid te nemen en bijkomend in te zetten op energiebesparing in gebouwen. "Een recente Duitse studie toont aan dat elke euro voor energiebesparing, vijf euro oplevert voor de staatskas. De energierenovatie van gebouwen is dan ook de sector bij uitstek om in te zetten op een vergroening van de economie."

Volwaardig alternatief nodig

Ook de bouwunie is niet te spreken over deze onverwachte beslissing. Net zoals de BBL dringen ze er bij de gewesten op aan om een volwaardig alternatief in te voeren.

Het Vlinderakkoord voorziet in homogenere bevoegdheidspakketten. Vlaanderen krijgt zo een extra beleidsinstrument voor de ondersteuning van het bouwen en verbouwen in handen: de belastingverminderingen voor energiebesparende uitgaven. Het zal nu zaak zijn om een coherent ondersteuningsbeleid te voeren en duidelijke prioriteiten naar voor te schuiven.

Een botte afschaffing van de belastingverminderingen is alvast een slecht idee. Bouwunie pleit uitdrukkelijk voor een duidelijk en efficiënt ondersteuningsbeleid. De stroomlijning van de diverse initiatieven is dus welkom. Belangrijk is ook dat de subsidies, premies en belastingverminderingen gedurende minstens een 3-tal jaren onveranderd blijven. Dit om de bouwheren kennis te laten maken met het systeem en hen over de streep te trekken.

Belangrijk instrument

De belastingvermindering is een zeer belangrijk instrument in de strijd tegen de sociale en fiscale fraude. Een strijd die volgens hetzelfde begrotingsakkoord nodig is om serieuze inkomsten te genereren.

De belastingvermindering is bovendien vrij cruciaal in het behalen van de door Europa opgelegde duurzaamheidsnormen. Tegen 2020 moet België flink wat minder CO2 uitstoten. Dat kan enkel door gebouwen te isoleren en het energieverbruik terug te dringen. Deze beslissing brengt niet enkel het behalen van de 2020-doelstellingen in gevaar, het heeft ook serieuze gevolgen voor de bouwsector.

De Confederatie Bouw heeft reeds gemeld dat er 5.000 jobs in de bouwsector in het gedrang komen. Zonder stimuli zoals de belastingvermindering zullen minder mensen investeren in dakisolatie, zuinige verwarmingsinstallaties en energiezuinige beglazing. Vooral aannemers die bezig zijn met isolatie en zonnepanelen zullen hieronder lijden. Een afschaffing van de fiscale aftrek zal ook de hoeveelheid zwart werk opdrijven.

"Er is veel onzekerheid over wat er nu zal gebeuren. Het is nog wachten op de definitieve teksten en dan moeten er eerst nog beslissingen genomen worden op gewestelijk niveau", aldus Confederatie Bouw die verbouwereerd zijn door deze beslissing.

(Bron: knack.be)

calender30/11/2011 calender 12 comments
 
blog comments powered by Disqus